Επικοινωνία

Κατάστημα Σίνδου

Βι. Πε. Σίνδου – Οικ.Τετράγωνο 56
57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Ωράριο:
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00-16.00

Κατάστημα Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου 26
54629 Θεσσαλονίκη

Ωράριο:
Δευτέρα – Παρασκευή 08.00-16.00

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@airblock.gr

Τηλέφωνα:
2310 722 555
2312 207 256

Fax:
2310 722 828
2310 535 992